Enlistment district

Grimstad

  • Grimstad mønstringskrets:

    Grimstad Sjømannsforening ble stiftet i 1855 og har i mer enn 150 år vært en levende og viktig forening i byen. Foreningen har i dag 175 medlemmer

    Grimstad var blant de ledende sjøfartsbyer i seilskutetiden og har også siden vært en viktig sjøfartsby.

    I dag administreres 165 skip fra Grimstad og byen er dermed den 3. største sjøfartsbyen i Norge. Dette er skip som er engasjert i offshore virksomhet, tank - og bulkfart.

    Foreningen vil her presentere en del av Grimstads sjøfartshistorie. Vi vil arbeide med å bygge opp et register over sjøfolk og skip fra distriktet, og ønsker med det å bidra til at vår maritime historie blir tilgjengelig for alle og bevart for våre etterkommere.