Enlistment district

Risør - Lyngør

 • Risør og Lyngør mønstringskrets:

  RISØR/LYNGØR SJØMANNSFORENINGER.

  Allerede den 26. mars 1820 ble det stiftet en forening ved navnet ”Østre Risør by og Søndelev Songs Understøttelseskasse for Uheldige Skipsførere og Styrmenn samt deres etterlatteHustruer og Umyndige Børn”. Denne kasse regner vi som forløperen til så vel Risør som Lyngør Sjømannsforening. De første 80 år hadde”kassa” medlemmer fra begge steder. Kassa ble nedlagt så sent som i 1950 årene, men hadde da kun medlemmer fra Risør.

  RISØR SJØMANNSFORENING:
  Risør Sjømannsforening ble i sin nåværende form stiftet 8. Feb. 1873, men dessverre er protokoller fra før 1901 meget mangelfulle. Det har stort sett vært stor aktivitet i foreningen opp gjennom årene, men i tiden 1955 til 1975 var det lite aktivitet frem
  til Jens E. Svendsen overtok som formann i 1975. Siden den tid har aktiviteten bare vært økende. Foreningen teller i 2007 hele 108 medlemmer, og avholder sine møter i eget hus på ”KASTELLET” i Risør. Her er det også samling hver lørdag året i gjennom fra kl 1000 til 1400.

  LYNGØR SJØMANNSFORENING:
  Lyngør Sjømannsforening ble stiftet i 1898. Følgende er utdrag fra ”Forhandlings-og medlemsprotokollen i Lyngør Sjømannsforening. Aar 1898 den 15de december afholdtses i Lyngør skole et møte med formål at opprettet en sjømandsforenig i Lyngør. Da sagen blant de fremmødte vandt almindelig tilslutning, besluttedes: En sjømandsforening opprettes for Lyngør og omeng med navnet af ”Lyngør Sjømandsforening” Det var 17 personer til stede. Det første styret besto av
  3 direktører og 2 suppletanter, den ene direktøren kapt. G. Christophersen ble valg til
  formann og foreningen hadde i alt 23 medlemmer ved utgangen av 1898. Ved år århundreskiftet (1900) var det 39 medlemmer. Medlemstallet i foreningen har variert, i 2007 er det 44 medlemmer. Etter avtale med Lyngør Vel vil foreningen nå få fast ”hus”
  i Lyngørstua, noe vi håper vil gi økt aktivitet gjennom året.

  <><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

  Risør Sjømannsforening hjemmeside: http://www.kastellet3.org