Shipping company

Bang, Jørgen, Kristiansand S

Grunnlagt
1935
 • Jørgen Bang etablerte seg som reder i Kristiansand i 1935. Han hadde da allerede arbeidet i shipping i flere år, bl.annet som disponent i A.I. Langfeldt & Co. Jørgen Bang var født i 1897, og han var reder i tredje genrasjon, idet både faren, Johan Bang, og farfaren, Jørgen Bang, var kjente rederskikkelser i Grimstad.

  Den 26. september 1935 ble A/S Athene etablert. Rederiets første skip var motortankeren "ATHENE" på 7.300 tdw. Skipet ble senket av tyske u-båter i juni 1943. Tretten besetningsmedlemmer omkom.

  Før krigen hadde rederiet også skaffet seg motortankeren "JENNY" på 7.500 dwt. Dette skipet seilte for rederiet helt til 1951.

  Etter krigen fulgte en lengre periode med stor aktivitet og god inntjening;

  Til erstatning for "ATHENE" ble det etter frigjøringen inngått kontrakt med Kockums i Malmø om bygging av en motortanker på 13.500 tdw. Skipet ble levert i  november 1949, og fikk samme  navnet som forgjengeren, "ATHENE".

  I 1947 ble nok et skip kontrahert. Denne gangen en motortanker på 16.000 tdw. ved Rosenberg i Stavanger. Ved levering i i august 1952 fikk skipet navnet "ASTARTE".

  I 1951 fulgte ny kon trakt med Kockums for en motortanker på 16.200 tdw. Dette skipet ble levert i januar 1956, og ble døpt "ARTEMIS".

  I 1956 ble enda et skip bestilt hos Kockums - en motortanker på 19.700 tdw. Skipet fikk  navnet "ARIADNE", og ble levert i 1961.

  Bang var etter hvert blitt en betydelig kunde hos Kockums, og i 1959 ble en "supertanker" på 41.000 tdw. kontrahert. Skipet fikk ved levering i 1961 navnet "ATALANTE". Samtidig med overtagelsen av dette skipet bestilte Bang ytterligere en "supertanker" 58.200 tdw. Da dette skipet ble overtatt i 1964, og fikk navnet "AURORE" var Bang frempå igjen og tegnet ny kontrakt med Kockums. Denne gangen gjalt det et motortankskip på 92.100 tdw, som ved levering i 1967 fikk navnet "AFRODITE".

  I 1967 kunne Jørgen Bang se seg tilbake og konstatere at han etter 2. verdenskrig hadde kontrahert og fått levert 7 nybygg, alle tankskip, og de fleste fra Kockums i Malmø. Bare et av skipene, "ASTARTE",  var blitt videresolgt. På dette tidspunkt besto den seilende flåte av følgende skip:

       M/T "ATHENE"     13.330 tdw. b. 1949

       M/T "ARTEMIS"    16.330 tdw. b. 1956

       M/T "ARIADNE"    19.900 tdw. b. 1961

       M/T "ATALANTE"  41.705 tdw. b, 1961

       M/T "AURORE"     58.260 tdw. b. 1964

       M/T "AFRODITE"  96.875 tdw. b. 1967

  Rederiet hadde nyt godt av et voksende fraktmarked stort sett i hele etterkrkigstiden. Driften hadde vært stabil og fraktratene lønnsomme. Tyveårs-perioden etter krigen kan derfor karakteriseres som rederiets glansperiode. De neste årene ble mer rufsete for Bang. Certepartiene som hadde gitt stabile inntekter i en årrekke løp etter hvert ut, og ble etterfulgt av kortere kontrakter med varierende lønnsomhet. Driftsutgiftene steg kraftig i disse årene, og flere av skipene var utsatt for havarier. Bl.annet ble "AURORE" rammet av en voldsom eksplosjon der 6 besetningsmedlemmer mistet livet.

  Det skulle gå 9 år fra "AFRODITE" ble kontrahert  i 1964 til Jørgen Bang igjen fant tiden inne for å bestille et nytt skip.  Denne gangen ble det satset virkelig stort idet bestillingen i 1973 gjalt bygging av en turbintanker på hele 256.000 tdw. for levering i 1974. Ikke uventet var det også denne gangen Kockums som fikk oppdraget. Dette skulle dessverre vise seg å bli begynnelsen på slutten for det hederskronte rederiet. Byggingen av skipet fant nemlig sted samme år som den lengste nedgangsperiode i norsk og internasjonal skipsfart meldte seg med full tyngde.

  Det må ha hersket en spesiell stemning rundt overtagelsen av skipet. På dette tidspunktet lå Jørgen Bang alvorlig syk hjemme i Kristiansand. Bangs datter, fru Helle Grigson, var skipets gudmor, og for tredje gang ble skipsnavnet "ATHENE" valgt. Samtidig med overtagelsen av skipet i Malmø kom det triste budskapet fra Kristiansand at skipsreder Jørgen Bang var avgått ved døden.

  På et meget krevende tidspunkt for rederiet, såvel som for skipsfarten generelt, var det Bangs svigersønn, Christoffer W.B. Grigson, som overtok ledelsen i rederiet. Flåten besto da av skipene "ATALANTE", "AURORE", "AFRODITE", og "ATHENE" på i alt 455.000 tdw. Selv om alle skipene hadde beskjeftigelse var inntjeningen i årene som fulgte ikke stor nok til å betjene gjelden som oppsto i forbindelse med overtagelsen av "ATHENE". Dette medførte at rederiet i april 1978 ble tatt under administrasjon og etterhvert helt avviklet i 1981. Dermed var 46 års rederivirksomhet kommet til veis ende.

  A/S  Athene hadde fra frigjøringen i 1945 og frem til Jørgen Bangs død i januar 1974 hatt en nettofortjeneste før avskrivninger på kr. 210.000.000. Til tross for dette, og stor nøkternhet i pengebruk, skulle det altså vise seg å ikke være nok til å stå imot når kriseårene kom. Slik er skipsfarat på sitt mest brutale.

  Tekst: Einar Fredvik.