Shipping company

Gabriel Gabrielsen, Farsund

Grunnlagt
1922
 • GABRIELSENS REDERI

  Gabriel Gabrielsen var født 1866 og kom fra den kjente Ådnesgårdslekten i Austad ved Lindesnes. Tok tidlig sjøen fatt og steg gradene på sjøen som mange andre senere redere på Sørlandet-Fikk snart skip å føre,først seilskip og senere dampskip.Han sluttet sjøen kort etter verdenskrigens utbrudd i 1914.Kjøpte hus i Farsund,hvor han siden bodde.Han var medlem av bystyret en rekke år og medlem av Sparebankens styre.Gabrielsen var en kjent og avholdt mann,rederlig i sin ferd.
  I 1922 fant han tiden inne til å starte sitt eget rederi i Farsund og kjøpte dampskipet"Nordfold" fra Haugesund på 2.100 tonn dødvekt,bygd i Holland i 1917. Skipet ble betalt med 442.500,-norske kroner som var rimelig for dette skip. I 1924 utvidet han sin flåte med to skip"Borgfred" og "Bratholm",samtidig som han solgte sitt første skip.Alle skipene sine hadde han drevet i ttrelastfarten på Østersjøen - Nordsjøen.
  I 30-årene utvidet han sitt engasjement i dampfarten,ikke i antall skip men i størrelse. Da Gabriel Gabrielsen døde i 1941,75 år gammel,overtok sønnen Johannes,som hadde ført flere av farens skip.
  Dampskipet "Borgfred" sattes av Nortraship inn i fart mellom Grønland og USA med kreolitt. Senere ble hun armert,hvorpå hun gikk i fart på England til 1943. Så bar det til Australia for å seile mellom Australia og de amerikanske militærbasene på Stillehavsøyene til straks før krigen slutt. Hun overlevde krigen og ble i 1917 solgt til Trondheim.
  I 1958 gikk G.Gabrielsens rederi sammen med bergensredere inn i I/S BRUNHOLM,og overtok et skip med dette navn på 296 bruttotonn. I 1965 ble så dette skiftet ut med et nyere og større. Farsundsrederiet var representert med 2/3 i dette interessentskapet.
  Jhannes Gabrielsen døde i 1971. Han var da æresmedlem i Farsund Sjømannsforening.
  Rederiet solgt sitt siste skip i 1972.