Shipping company

Haanes Rederi A/S, Kristiansand.

Grunnlagt
ukjent
  • I 1946 etablerte Kristian Haanes og Torrey Mosvold AkvakkS Mosnes Shipping, Kristiansand.

    I 1959 splittet Kristian Haanes og Torrey Mosvold eiendelene og opprettet hvert sitt rederi.

    Da Kristian Haanes overtok aksjene i Mosnes Rederi AkvakkS  forandret han navnet til Haanes Shipping Co. med kontorer i Kristiansand.