Shipping company

Melsom & Melsom, Nanset, Larvik

Grunnlagt
ukjent
 • Hvalfanger Globe IV 1912 - Hvalfangerselskapet Globus A/S
  Hvalfanger Pol 1 1925 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset pr. Larvik)
  Hvalfanger Globe II 1925 - Hvalfangerselskapet Globus A/S
  Hvalfanger Pol 2 1926 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset pr. Larvik)
  Hvalfanger Pol 3 1926 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset pr. Larvik)
  Hvalfanger Pol 4 1926 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset pr. Larvik)
  Hvalfanger Pol 5 1925 - Hvalfangerselskapet Polaris AS (Melsom & Melsom), Larvik
  Hvalfanger Pol 6 1935 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik
  Hvalfanger Pol 7 1936 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik
  Hvalfanger Pol 8 1936 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik
  Hvalfanger Pol 9 1937 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset) pr. Larvik.
  Hvalfanger Pol 10 1937 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik
  Hvalfanger Norfinn b. 1940 - Globus A/S & Polaris A/S
  D/S Hvalkokeri Norhval b. 1945 - Hvalfangstselskapene Globus A/S og Polaris
  D/S Pol XII b. 1947 - Polaris A/S
  Hvalfanger Pol XI b. 1947 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  Hvalfanger Pol 13 1949 - Hvalfangstselskap Polaris A/S
  D/S Globe XII b. 1949 - Hvalfangersselskapet Globys A/S
  Hvalfanger Pol XIV 1950 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  Hvalfanger Globe XIII 1951 - Hvalfangerselskapet Globe A/S
  M/T Lancing 1951 - Hvalfagerselskapet Globus A/S
  Hvalfanger Pol 15 1951 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  M/T Polarbris b. 1951 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  M/T Polartank 1953 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  Hvalfanger Nortreff 1955 - Hvalfangerselskapene Globus & Polaris A/S
  M/S Lancing 1963 - Hvalfangerselskapet Globus A/S
  M/S Lancelot b. 1969 - Hvalfangerselskapet Globus A/S
  T/S Obo Polarbris 1970 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S
  M/T Polartank 1975 - Hvalfangerselskapet Polaris A/S