Shipping company

Chr. Nielsen. & Co.,Larvik

Grunnlagt
ukjent
  • Hvalfanger Fiskeren 1883 - A/S Fiskeren og Nimrod
    Bark Prince George 1884 - A/S The New Zealand Whaling Co. Ltd. 1914 - A/S The Freemantle Whaling Co. Ltd.
    D/S Perth 1895 - Western Australia Whaling Co.
    M/T Solheim 1934 - Hvalfangerselskapet Norge A/S
    M/T Solglimt b. 1930 - Hvalfangerssselskapet Norge A/S