Shipping company

Rasmussen,Bendt,Kristiansand

Grunnlagt
ukjent
 • Bendt Rasmussen, (f. 1894 - 1966)starten den 15.08.1946  Skipsaksjeselsapet EXCELSIOR under ledelse av Skipsmegler Johan G. Olsen.

  Aksjonærer: Bendt  Rasmussen               Kr. 129.000                                                      

                    Einar   Rasmussen               Kr.   28.000

                    Tank vkvakkEinar                       Kr.  250.000

                    Tank IIvkvakkEinar                    Kr. 250.000

                    Johan G. Olsen                   Kr.   70.000

  Den 20.09.1946 blei SkvakkT Mose Mountain Park på 9800 dwt , bygget i 1944  overtatt i St.John. NB , og døpt SkvakkT Benoil solgt i 1951, MT"Jomaas" på 13.659 dw blei innkjøpt og omdøpt til "Benmore"

  I 1959 hadde Rederiet to fruktskip "Benfruit" og "Benares" samt tankskipet "Benoil".

  I perioden 1973 - 1975 blei tankflåten solgt ut.

  17.12.1973 blei K/S Viking Supply Ships etablert med kontrahering av fire supplybåter ved Tyske Slesvig-Holstein for levering 1975.

  I denne perioden gikk rederiet inn i supply markedet med innvisteringer i Viking Supply Ships A/S.

  Overgangen til offshoremarkedet førte til at det gamle rederiet Bendt Rasmussen kom noe i bakgrunnen og Rderiets tjenester blei markedsført under navnet Viking Supply Ships.

  Høsten 1983 disponerte Rederiet 9 kommandittselskaper, alle med navn tilknyttet Viking Supply Ships som eiere av 15 skip.     

  Konvensjonell skipsfart blei avviklet i Juni 1975 ved salget av MkvakkT Benami.

  Kilde: Bendt Rasmussen. Gjennom bølger på sjø og land.