Abraham William Hagtvedt

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 9, 1891

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Drammen

Place of living

Drammen

County

Buskerud

Maritime inquiries 1940 - 1945

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 40802.

  Gift med (iflg. Londonregisteret): Ruth Hagtvedt, Tollbogt. 62, Drammen.

  Stiftelsen norsk okkupasjonshistorie:

  "Da verdenskrigen brøt ut i 1939 meldte han seg til tjeneste og hadde sitt arbeid i Forsvarsdepartementet til 9. april 1940. Natten mellom 14. og 15. mai forlot han Norge. Sammen med noen andre kom han til Hvalerøene og startet herfra for å komme over til Sverige. Han ble oppdaget og måtte tilbake igjen. I løpet av natten lyktes det ham imidlertid ved hjelp av en livbøye å ta seg fram til svenskekysten, hvor han etter to timers svømmetur kom i land nord for Strømstad. Siden kom han til Nord-Norge, hvor han hadde forskjellige oppdrag og den 8. juni gikk han ut fra Tromsø med Bergenskes "Ariadne", som neste kveld ble senket av tyske fly. De overlevende ble tatt med til England av et engelsk krigsskip. Imidlertid ble han kort tid senere sendt til Canada, hvor han var med på oppbyggingen av "Little Norway", som kunne innvies 10. november samme år. Da den første skvadron var ferdig utdannet i april 1941 var orlogskaptein Hagtvedt fungerende sjef i "Little Norway", men kort tid etter overleverte han kommandoen til senere oberst Ole Reistad og ble selv sjef for personellavdelingen i Flyvåpenets Felleskommando i London. Ved frigjøringen ble han krigskommissær for Sørlandet. D.K.S. og siden 1948 har han vært sjef for S.O.K.'s budsjettkontor".

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0030

  Privat arkiv avgitt til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter