Bjarne Nikolai Bortheim

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 12, 1918

Date of death

March 9, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Nils & Birgitte Bortheim, Dale i Sunnfjord

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Fjaler

Place of living

Dale i Sunnfjord

County

Sogn og Fjordane

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 11632, NY 14575.

  Våre falne:

  Reiste som motormann på m/t Stavanger i 1939, men kom senere ombord på m/s Bonneville. Omkom 10. mars 1943 da skipet ble senket av u-båt i Nord-Atlanteren på vei fra Amerika til England.

  Minnehallen i Stavern skriver:
  M/S BONNEVILLE På reise i konvoi  og var på reise fra New York til Mersey. som commodore skip lastet med 7.000 tonn stykkgods, ammunisjon og landgangsfartøy på dekk. 26 tyske ubåter fulgte konvoien, og 9. mars 1943 ble Bonneville torpedert av tysk U405 ( Fregattenkapitän Rolf-Heinich Hopmann ) i posisjon 5800 N og 2200 W i stor og tung sjø. Brottene fylte livbåtene og flere om bord ble kastet ut i sjøen. Fire mann kom seg om bord igjen. Tross intens lensing ble båten stadig fylt i den tunge sjøen. De fire så lys fra redningsvestene til noen som lå og fløt i sjøen, men de maktet ikke å komme opp til dem. Livbåten lå stadig med esingen under vann fordi tankene var sprukket, og de fire ga til slutt opp å øse. En av de fire frøs i hjel, og om ikke lenge ga to mann opp. Den eneste overlevende i båten ble tatt opp av et rednings skip. Åtte andre drev i en livbåt full av vann. Denne kantret, og fem av de åtte kom seg opp på hvelvet. En av dem ga opp etter en time og forsvant. De fire andre ble tatt opp av et rednings skip fire timer senere. De fleste om bord i Bonneville hoppet over bord i fortvilelse og forgjeves forsøk på å redde seg. De siste seks om bord kastet ut en flåte og hoppet etter. Tre mann kom opp i den. I grålysningen døde en av de tre. De to andre ble reddet av amerikansk skip. Om bord befant det seg for uten mannskapet på 35 mann, en engelsk commodore med sin stab på sju mann. Bare sju mann overlevde.

   

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0013

  VG Våre falne