Johan Leonard Faanes

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 16, 1908

Date of death

February 21, 1965

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Trondheim

Place of living

Skogsveien 8, Strømmen pr. Oslo

County

Sør-TrøndelagAkershus

Rank

SSH inspeksjon og væpningsoffiser.U/Fenrik (Utskrevet Fenrik)U/Ltn. (Utskrevet Løytnant)

Education

Skipsførereksamen
 • Ex gratia-arkivet: 

  Registernummer under krigen: London 14407, NY 24525 og 91177.
  Gift med (jf London-kort): Signe Faanes

  Inspeksjons- og Vepningsoffiserer i havnebyene og på norske handelsskip under den annen verdenskrig 1940-1945.

  L. nr. 40.

  Ble antatt som offisersaspirant i New York og var passasjer med hvalkokeriet KOSMOS II, som skulle til England. Skipet var lastet med olje, krigsmateriell og passasjerer, da skipet ble rammet av den første torpedoen. Det britiske eskorteskipet BARWHIN tok ombord passasjerer og en del av mannskapet, mens kaptein Kihl frivillig fortsatte etter konvoien. Kl. 0530 den 29. oktober 1942 kommer den andre og tredje torpedoen, og skipet går ned med 24 mann. Faanes var blandt de reddede og kom til England hvor han ble utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten.

  Han ble dimittert fra sin krigstjeneste i marinen 4. mars 1946 men ble senere tilsatt som kapteinløytnant i sjøforsvaret.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 15. oktober 1942, som: Off.asp.

  Sivil stilling: Styrmann.

  Sivil utdannelse: Styrmann- og skipperskole.

  Sertifikater: Skippersertifikat.

  Tidligere militærtjeneste: Forsvarskurs for handelsflåten i Oslo 1939.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 1.1-43, U/Ltn. 1.7.-44.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Gyrokurs.

  Dimittert fra Marinen: 4. mars 1946.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 499-500.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0001