Fredrik Vilhelm Velsvik

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 27, 1903

Date of death

June 20, 1974

Parents

Peder og Cesilie Velsvik

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Ørsta

Place of living

Velsvik, Volda

County

Møre og RomsdalOslo

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 47872, NY 5531.

  I den norske marine fra 26. januar 1941 til 11. juni 1945. Dimittert sistnevnte dato.

  "Minne frå Dalsfjord", s. 48:

  "Fredrik Vilhelm Velsvik, f. 27.09.1903 - d. 20.06.1974. Frå Ottagarden, Velsvik.

  Han gjorde førstegongstjeneste ved Møre infanteriregiment, Setnesmoen ca. 1923. Han var sjømann, m.a. på selfangst. Var ombord i «Havmøy» som fyrbøtar frå februar 1940 til 16 .07.1940. Mønstra på «Oslofjord» (Amerikalinja) som smørar i perioda 19.10 til 01.[12]. 1940, då denne vart minesprengd utanfor munningen av Tyne. Ei magnetisk mine gav store lekkasjar. Båten vart berga og sett på grunn men kom ikkje meir i teneste.
  Kom inn i den norske marine (England) frå 26.01.1941, mønstra på «Draug», bygd ved Marinens Hovedverft, Horten - 578 tonn. Ombygd i England, gjorde teneste som eskortefartøy på austkysten av England til den vart utrangert i 1943.

  Var så ombord i «Heimdal», frå 05.02.1943 til 06.02.1943. Deretter på «Thorodd», frå 06.02.1943 til 18.10.1943. Denne gjorde teneste som minesveipar i områda ved Aberdeen og Dundee. Seinare i 1943 kom Fredrik Velsvik om bord i jagaren «Stord» med Skule Storheil som sjef. Dette var eit nytt og moderne marinefarty. Som eskorteskip for Murmansk-konvoien tok dei del i senkinga av det tyske slagskipet «Scharnhorst» der om lag 1800 tyske sjøfolk omkom. Berre 36 overlevde. Fredrik Velsvik var kanoner (kvartermester av fyrste grad) ved eit batteri. Han vart høyrselskadd og lækjardimittert 01.03.1944 med 30% invaliditet. Etter krigen var han ei tid om bord i Kongeskipet. Han arbeidde som kurer og vaktmeister i Marinens Overkommando i Oslo. Han gifte seg og vart buande i Oslo".

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  "Minne frå Dalsfjord” 5. Årgang. Utgitt av Dalsfjord Sogelag 2007