Anfinn Jakobsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 9, 1916

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Fana

Place of living

Sagnes, Fana pr. Bergen

County

Hordaland/Bergen
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 36930, NY 20940 og 28394.

  Gift med (jf. London-kort): Ovidia Jakobsen.

  "Belinda" ble minesprengt 28. mars 1945, men sank ikke. Ble slept til Antwerpen og reparert. 

  Privat arkiv:

  Dro til sjøs høsten 1939 og kom hjem siste dag i august 1945. Han reiste aldri mer til sjøs, men var fortsatt knyttet til det maritime miljø. Han arbeidet etter krigen som maskinarbeider ved det tradisjonsrike verkstedet, Bergens Mekaniske Verksteder på Laksevåg. Han ble etter hvert med i Krigsseilerforbundet i Bergen hvor han deltok aktivt i avdelingens aktiviteter.

  Mottok St. Olavsmedaljen med Ekegren ved en større samling i juni 1990.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet

  Gjems-Onstad, Erik (red.): Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, Oslo: Dreyer 1995, s. 204.