Gunnar Olav Birger Ulve

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 25, 1900

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tromsø

County

Troms

Rank

SSH inspeksjon og væpningsoffiser.

Education

Styrmannskole (r)

Maritime inquiries 1940 - 1945

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 6916, NY 6876.

  Inspeksjons- og Vepningsoffiserer i havnebyene og på norske handelsskip under den annen verdenskrig 1940-1945.

  L. nr. 165.

  Han var 1. styrmann på MS TALABOT av Tønsberg, da det kom til Malta gjennom et stadig regn av bomber og granater. Mens skipet lå i La Valetta ble det bombet i brann, og deretter senket av engelskmennene for å få den ombordværende ammunisjon under vann. MS TALABOT sank den 27. mars 1942. Hele besetningen på 37 mann ble reddet. 

  Ulve meldte seeg til marinen og ble utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten.

  Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:
  MT FAGERFJELL

  Dimittert i Liverpool den 15. september 1945.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0114

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946.

  Publikumshenvendelse til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

  RA/S-1001/A/Ac/L0122