Gunnar Olav Birger Ulve

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

July 25, 1900

Date of death

1950

Parents

Harriet og Christian Ulve

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tromsøsund

Place of living

Berlevåg

County

Troms

Rank

Off. Asp. (Offisersaspirant, Marinen)SSH inspeksjon og væpningsoffiser.U/Fenrik (Utskrevet Fenrik)Utskr. Løytnant

Education

Styrmannskole (r)

Maritime inquiries 1940 - 1945

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 6916, NY 6876.

  Inspeksjons- og Vepningsoffiserer i havnebyene og på norske handelsskip under den annen verdenskrig 1940-1945.

  L. nr. 165.

  Han var 1. styrmann på MS TALABOT av Tønsberg, da det kom til Malta gjennom et stadig regn av bomber og granater. Mens skipet lå i La Valetta ble det bombet i brann, og deretter senket av engelskmennene for å få den ombordværende ammunisjon under vann. MS TALABOT sank den 27. mars 1942. Hele besetningen på 37 mann ble reddet. 

  Ulve meldte seeg til marinen og ble utdannet til inspeksjons- og vepningsoffiser ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten.

  Etter endt utdannelse gjorde han tjeneste på:
  MT FAGERFJELL

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 23.9.1943, som: Offisersaspirant.

  Sivil stilling: Skipsfører.

  Sivil utdannelse: Middelskole, handelskole, Styrmann- og skipperskole.

  Sertifikater: Skippersertifikat.

  Tidligere militærtjeneste: 7,5 mndr i Marinen som matros 1920.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 20.1.1944, U/Løytnant 20.7.1945.

  Dimittert den 15. september 1945. S.S.H.

  Pårørende bror: Thor Ulve, Berlevåg.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0114

  Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946.

  Publikumshenvendelse til Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

  RA/S-1001/A/Ac/L0122

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.39. kort 215-216.

  RA/S-3545/G/Gi/L0009