Kåre Dannevig Hauge

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 6, 1907

Parents

Olav og Mathilde Hauge, Finnegårdsgt. 6, Bergen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bergen

County

Hordaland/Bergen

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Det oppgis ingen registreringsnummer. 1. mars 1943 gikk Kåre D. Hauge til norsk marine (saniteten). Han ble utskrevet løytnant. I følge marinens lister ble han dimittert 26. april 1943.

  På kortet står det oppført "Diploma in Tropical Diseases".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 1. mars 1943, som: U/ltn (S).

  Sivil stilling: Lege.

  Sivil utdannelse: Legeutdannelse.

  Tidligere militærtjeneste: Stavern 60 dgr. 

  Dimittert fra Marinen: 26. april 1943. 

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0037

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.16. kort 149-150