Rolf Abel Barmen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 20, 1926

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Måløy

County

Sogn og Fjordane
 • Fra Nortrashipsflåtens Skyttere 1941 til 1946.
  Marinens skytter nr. 1502.
  Antatt i marinen 1. august 1945 og utdannet til skytter i Dumbarton, Skottland.
  På grunn av fredsslutningen med Japan, var det ikke lenger bruk for skyttere på norske fartøyer bestemt for Østen.
  Han ble dimittert 25. juli 1946.

  Sources

  Nortrashipsflåtens Skyttere 1941 til 1946.