Anton Misje

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 14, 1911

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Mikkel M. Misje og Gjertina f. Nilsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Herdla

Place of living

Fjell

County

Hordaland/Bergen

Enlistment district

Rank

Dekksmann

Has sailed for shipping company

Education

Kystskipperskole

Other

 • Participant in WW2
 • Våre falne:

  Kystskipper og fisker, Herdla. Født 14. februar 1911 i Herdla, s. av Mikkel M. Misje, f. 1872, og Gjertina f. Nilsen, f. 1877, begge i Herdla. Kystskippereksamen. Dro til England i en liten fiskerskøyte"DIAMANT" i november 1941. Var en tid i treningsleir i Skottland, og tjenestegjorde deretter som dekksmann på korvetten Montbretia. Omkom 18. november 1942 da den ble torpedert i Atlanteren.

  Minne frå krigsåra, 1940-45. Intervju med misjefolk, s. 59:

  "Anton og Malvin reiste over til Shetland laurdag 1. november 1941 med Diamanten. Anton var då 30 år. Malvin var eit par år yngre enn broren. Det var Anton som var skipper på overfarten. Han hadde god erfaring med å føra båtar. Anton hadde vore i Tyskland med sild tidlegare. Han var ein stø og påliteleg kar.

  Alle som for over med Diamanten 1. november 1941 ville i marinen. Dei fleste tenestegjorde i Kompani Linge først, deretter gjekk dei over i marinen. Slik var det og for Anton og Malvin.

  Då dei var ferdige med opplæringa, skulle dei tenestegjera på eskortefartøy. Då viste det seg at båe brørne skulle om bord på same båten. Dei tykte det var litt vågalt, og bad om å få koma om bord på kvar sin båt. Det fekk dei. Malvin gjekk om bord i Narvik. Båten opererte i området Skottland/Færøyane/Shetland –

  Irland. Han var også eit par turar til Gibraltar. Ein gong var dei i Nordnorge og henta folk som måtte koma seg ut i ein fart. Elles slepte dei MTB-båtar som skulle på raid i Noreg, inn under norskekysten. Dette pga. at det var så små tankar om bord i MTB-ane. 

  Anton gjekk om bord i korvetten Montbretia. Den tilhøyrde eskortegruppa B – 6. Den 18. november 1942 vart korvetten treft av to torpedoar. Ein på kvar side. Av dei 70 som var om bord omkom 47. Ein av dei var Anton".

  Sources

  Våre falne

  "Minne frå krigsåra, 1940-45. Intervju med misjefolk". Marta Lillian Ekerhovd. 1997.

  Norges Handels og Sjøfartstidende, 25. juni 1946