Knut Jakobsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 15, 1890

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Brevik

Place of living

Brevik

County

Telemark

Enlistment district

Education

Stuert

Other

  • Participant in WW1
  • Knut Jakobsen hadde 21 mnd. fartstid på seilskip som lettmatros før han gjennomførte Sandefjords offentlige Stuertskole med eksamensvidnesbyrd datert 23.  desember 1908. 

    Sources

    Sjøfartsbok for Knut Jakobsen nr.1629 av Brevik Kreds, født 15 august 1890.

    Attester  fra tjeneste ombord som stuert fra mange av fartøyene han seilt på.

    Dagbok notater.