Rolf Alexander Bjørnstad

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

September 17, 1918

Date of death

October 16, 1966Årsak: Disease

Parents

Anton Bjørnstad, Louisegaten 19b, Oslo

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Oslo

County

Oslo

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterU.D.M. (Utskrevet dekksmann - marinen)
 • Fra Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  Skytter nr. 1343: Bjørnstad, Rolf Alexander. Født 17.9.1918 i Oslo.

  Antatt i marinen  og ble utdannet til skytter i Dumbarton, Scotland.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  D/S STAR fra 20.9.1943 til 15.12.1945.

  For sin innsats for Norge under den annen verdenskrig ble han ble tildelt Deltakermedaljen.

  Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 39186, NY 32017.

  1938: Var 6½ måneder i den Norske Marine.

  Mønstring på "Goya" var mens skipet fremdeles hadde navnet "Kamerun". Var muligens mønstret på skipet frem til september 1946.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 3.5.1943, som: U.d.m. Nummer: 16343.

  Sivil stilling: Matros.

  Sivil utdannelse: 1,5 år middelskole. (Ikke eksamen)

  Tidligere militærtjeneste: 6,5 mndr kanonmannskap Horten 1938.

  Dimittert fra Marinen: 4.2.1946. S.S.H. Garnes.

  Sources

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0012

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.4. kort 109-110.