Oluf Martin Coch

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 3, 1855

Parents

Nicolai Wilhelm Coch (12.08.1820) og Christine Cathrine f. Larsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Brevik

Place of living

Brevik

County

Telemark

Enlistment district

  • Kilde : Årbok 2001 Brevik Historielag  v/Johnny Sørensen

    Oluf Martin Coch var sønn av Nicolai W. Coch og seilte på farens skuter. Den første skuta som Oluf fikk i sitt rederi var skonnert "Vidfarne" på 187 r.t. bygd på Øya i Brevik i 1877. Den ble overtatt etter farens død i 1894. Skuta var i alle år i familien Cochs eie frem til den strandet ved Mariager i 1895.

    Oluf Martin Coch døde bare 44 år gammel. Han var politisk interessert og kom tidlig med i byens offentlige liv, hvor han gjorde seg sterkt gjeldende. Han var ordfører i Brevik i årene 1896, 1897 og 1898. Han var også med og stiftet Brevik Blikvarefabrik as i 1898.

    Oluf Martin Coch stod som formann i Brevik og Omegn Sjømandsforening i årene 1889 - 1892.