Gunnar Gerhard Gundersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 19, 1902

Date of death

June 29, 1959

Parents

Styrmann Kristen Gundersen og h. Cecilie

Records

Hovedrulle Nr. 4399

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Arnevik, Flosta

Place of living

Narestø, Flosta. Arendal

County

Aust-Agder

Enlistment district

Rank

VæpningsoffiserOff. Asp. (Offisersaspirant, Marinen)

Has sailed for shipping company

Education

Sjømannsskolen

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 8184, NY 19332 / 90917.

  Gift med (jf. London-kort): Hilda Gundersen.

  Den 26. januar 1943 til Skytterskolen (S.S.H.) i Dumbarton.

  Han tjenestegjorde i den norske marinen i 1922.

  Andre kilder:

  Til sjøs 1918 med brigg RANA av Arendal som førstereisgutt. Stoppet av tysk ubåt i  Nordsjøen og stukket i brann. Besetningen reddet.

  Fart med bjergnings skip Dampskip ERLING SKJALGSON i 1920 ifølge. attest 4.10/30 måneder. 

  Orlogstjeneste fra 03.04.1922 til 30.09.1922. 

  Styrmanns eksamen i Arendal 30.06.1926.  Skipsfører eksamen i Arendal 21.06.1927

  Styrmanns sertifikat 06.07.1926.  Skipsfører sertifikat 25.11.1939. 

  Seilte ute under hele 2.verdenskrig. Den 15.04.1943 gikk han inn i Den Kgl. Norske Marine og
  tjenestegjorde der inntil han ble dimittert 31.12.1945. 

  Utmerkelser: Krigsmedaljen og Haakon VII`s Frihetsmedalje.

  www.warsailors.com/singleships/elg.html 

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 15.4.1943, som: Offisersaspirant. Navn: Gunnar Gerhard Gundersen.

  Sivil stilling: 1. styrmann.

  Sivil utdannelse: Skipsførerskole.

  Sertifikater: Skipsfører.

  Tidligere militærtjeneste: Marinen 1922 i 6 mndr.

  Beskikket eller vervet fra: U/Fenrik 10.8.1943. U/Løytn. 9.2.1945. U/Kapt.ltn. 1.2.1953

  Dimittert fra Marinen: 5.3.1946, S.S.H., Oslo.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Tvedestrand Mønstrings protokoller

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 161-162.

  RA/RAFA-5156/G/Gb/Gbb/Gbba/L0002