Arne Hansen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 14, 1909

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Andenes

Place of living

Grønnegt. 110, Tromsø

County

NordlandTroms

Enlistment district

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)
 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 20066, NY 24747.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 321: Hansen, Arne. Født 14.6.1909 i Andenes.

  Antatt i marinen og ble utdannet til skytter ombord på KNM HEIMDAL i Port Edgar, Skottland.

  Han ble dimittert den 6. september 1945.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 4. mai 1940, som: U.D.M.

  Sivil stilling: Fyrbøter.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs.

  Dimittert fra Marinen: 6. september 1945.

  Sources

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946. Skytter nr. 321.

  Privat arkiv avgitt til Stiftelsen Arkivet.

  RA/S-3545/G/Gg

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.17. kort 21-22.