Tønnes Jacobsen Isaksen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 25, 1875

Parents

Skipsfører Isak Karl Tønnesen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Høvåg

Place of living

Kristiansand

County

Vest-AgderAust-Agder

Enlistment district

Rank

Skipsfører / reder

Other

 • Participant in WW1
 • Omtalt i "Norges Skipsførere 1933-1935"

  Til sjøs med Bark " Gratia " av Kristiansand. Rederiet M.F.Stray.

  Styrmannseksamen 1893 i Kristiansand.

  Styrmann med bl. annet:

  Bark " Ingomar " av Kristiansand.

  Bark " Alstor"  av Kristiansand.

  Bark " Kosmos " av Kristiansand.

  Blev i 1904 fører av Bark "Kosmos" av Kristiansand. Rederiet Sven O.Stray.

  Har senere ført 3 masted fullrigger "Songvaar" og 4 masted fullrigger "Songdal"

  Sluttet sjøen 1914.

  1914 til 1920 fullmektig på rederikontor.

  1935 skipsreder.

  Gift ett barn.

  Har vært medlem av Kristiansand Sjømannsforenings styre.

  Formann i Kristiansand rederiforening.

  Medlem av 15 mannskomiteen for oprettelse av Referforbundets Sjømannsfond.

  Er for tiden (1935) sjørettsmedlem og formann i Kristiansand havnestyre siden 1921.

  Medlem av styret for Rederiforbundets Sjømannsfond av 1918.

  Medlem av Rederiforbundets Forhandlingsutvalg. Styremedlem i Kristiansands Rederforening. Medlem av Bystyret siden 1918. Formann i i Redernes Skipskreditforening. Medlem i styret for Kristiansand Sjømannshjem. Medlem av kredsstyret av Sjømannsminsjonen. Formann i Kristiansand avd. av Broderkretsen på Havet. Styremedlem i bank, assuranseforeningen etc.

  Personbeskrivelse nr. 766  Lillesand  Mønstringsdistrikt " Sjøens folk "- Odd Knudsen / Peder Larsen. Lillesand Folkebibliotek.

  Født 1875 Haugevik

  Bosted Kristiansand

  Far Skipsfører Isak Karl Tønnessen

  Gift med Kathrine Jensen, Danmark

  Førstereisgutt 1890 Bark " Gratia " av Kristiansand

  Skipsfører 1904 Bark " Kosmos " av Kristiansand

  Skipsfører 1909 " Songdal " av Kristiansand

  Skipsreder i Kristiansand

  Forsikringsvirksomhet i Enil Strays rederi,Kristiansand

  Kongens fortjenestemedalje i gull

  Varm forkjemper for sjømannsmisjonen.

  Døde 1955