Johannes Johannesen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

1889

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Brevik

Place of living

Brevik

County

Telemark

Enlistment district

Other

 • Participant in WW1
 • Kilde : Årbok 2001 Brevik historielag  v/Johnny Sørensen.

  Allerede som ung gutt mønstret Johannes Johannesen på sin første seilskute. Det var bark "Zorida" tilhørende P.A.Stoesen. Senere ble det en rekke skuter og steambåter. han tok sin skipperutdanning og seilte i mange år i rederiet Knut Knutsen OAS i Haugesund. Under 1.verdenskrig opplevde han å bli torpedert med "Kaja Knutsen". Han seilte ute i over tredve år før han gikk iland og ble havnefogd i Brevik i 1938.

  Johannes Johannesen var formann i Brevik og Omegn Sjømandsforening i årene 1957, 1958 og 1959.

  Johannes Johannesen døde i 1962

  Sources

  Kilde : Årbok 2001 Brevik historielag  v/Johnny Sørensen.