Andreas Leonard Larsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

May 5, 1911

Date of death

September 14, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Lars Henrik Olsen, f. 1872 s. st., og Marie Kristine f. Olsen, f. 1875 i Tromsøysund

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Balsfjord

Place of living

Malangseide, Tromsø

County

Troms

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Ex gratia-arkivet:
  Registernummer under krigen: London 17084, NY 3111

  M/T Bramora var på reise alene fra Bandar Abbas til Melbourne med oljelast. Skipet forsvant sporløst. Tyske undersøkelser viser at japansk ubåt I 10, kommandørkaptein Tonozuka, senket et skip 14. september 1943 i posisjon 0600N og 6700Ø, og konkluderer med at dette må ha vært Bramora. Man vet ikke, men den kjensgjerning at ingen av de 39 om bord overlevde, gir grunn til mistanke om at det fant sted en krigsforbrytelse også her. Den samme Tonozuka hadde vel 14 dager tidligere skutt ned alle overlevende fra MT Alcides, bortsett fra tre som ble tatt som fanger og ført til Japan.

  Våre falne:
  FØDT: 05.05.1911 FØDESTED: Balsfjord DØD: 14.09.1943DØDSÅRSAK: Antatt torpedert av japansk ubåt STED/SKIP: MT Bramora

  LARSEN, ANDREAS LEONARD, matros, Balsfjord. Født 5. mai 1911 i Balsfjord, s. av Lars Henrik Olsen, f. 1872 s. st., og Marie Kristine f. Olsen, f. 1875 i Tromsøysund. Var under krigen smører og senere matros på m/s Tarifa til han i 1943 gikk over på m/t Bramora. Da skipet gikk i konvoi på vei fra Bandar Abbas til Melbourne, forlot det planmessig konvoien 8. september 1943, men siden har en ikke hørt noe fra skip eller mannskap.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg
  Våre Falne