Ingard Norman Fareng

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 15, 1920

Date of death

August 19, 1941Årsak: War-related shipwreck

Parents

Johan Fareng, f. 1887 i Numedal, og Inga f. Snare, f. 1890 i Vinger

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Oslo

Place of living

Bekkeveien 25, Bryn pr Oslo

County

Oslo

Rank

U.m.m. (Utskrevet maskinmann)

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 2895.

  Våre falne:

  "FARENG, INGAR NORMANN, sjømann, Ø. Aker. Født 15. juni 1920 i Ø. Aker, s. av Johan Fareng, f. 1887 i Numedal, og Inga f. Snare, f. 1890 i Vinger. Dro til sjøs 1938. Tjenstgjorde under krigen som utskreven maskinmann, og omkom da jageren Bath gikk ned 20. august 1941 med størsteparten av besetningen."

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 6. januar 1941, som: U.M.M.

  Sivil stilling: Motormann

  Sivil utdannelse: Middelskole

  Dimittert fra Marinen: død 19. august 1941.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0023

  http://www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne/?personId=12235

  Arbeiderbladet, 14. november 1947

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.8. kort 365-366.