Johan Arnt Nilsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 13, 1909

Date of death

June 24, 1941Årsak: War-related shipwreck

Parents

Nils Olsen, født 1866 i Råde og Betsy Marie f.Johannesen, født 1868 i Tune

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Råde, Moss

County

Østfold
 • Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr. 353: Nilsen, Arnt. Født 13. august 1909 i Moss.

  Kystskipperskole
  Reiste sesongen 1939-1940 på hvalfangst med engelsk hvalkokeri.
  Antatt i marinen 22.1.1941 og ble utdannet til skytter i Port Edgar, Scotland.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  M/S VIGRID fra 19.2.1941 til skipet  ble torpedert i Atlanterhavet på reise fra New Orleans til Manchester og Belfast den 24.juni 1941.
  Under forliset omkom Arnt Nilsen sammen med 20 av mannskapet. 6 passasjerer og en britisk kanoner.

  Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 5689.

  Vedkommende står oppført med etternavnet NILSEN OVEN i Londonregisteret. I VG Våre falne er han registrert med kun NILSEN som etternavn hvilket er benyttet her.

  Våre falne:

  FØDT: 13.08.1909 FØDESTED: Råde DØD: 24.06.1941 DØDSÅRSAK: Torpedert av tysk ubåt STED/SKIP: DS Vigrid

  NILSEN, JOHAN ARNT, hvalfanger, Råde. Født 13. august 1909 i Råde, s. av Nils Olsen, f. 1866 i Råde, og Betsy Marie f. Johannesen, f. 1868 i Tune. Kystskipperskole. Reiste på hvalfangst i 1939 med et engelsk hvalkokeri, gikk under krigen over i handelsflåten og var kanoner på m/s Vigrid. Omkom 24. juni 1941 da skipet ble torpedert i Atlanterhavet, på reise fra New Orleans til Manchester og Belfast.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 22. januar 1941, som: U.d.m.

  Sivil stilling: Matros.

  Tidligere militærtjeneste: Rekruttskole Fredrikstad Infanteri.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Kanonskytterkurs.

  Sources

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946.

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0089

  VG Våre falne

  Norges handels og sjøfartstidende, 25. juni 1946

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 75-76.

  RA/S-3545/G/Gi/L0011