Sverre Rasmussen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

October 18, 1915

Date of death

December 12, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Even Marensius Rasmussen f. 1888 og Marie Karoline Rasmussen født Severinsen f. 1894 - begge Skjervøy

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nordreisa

County

Troms

Rank

Matros / SkytterU.d.m. (Utskrevet dekksmann)

Maritime inquiries 1940 - 1945

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 33992, NY 21572.

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946:

  Skytter nr.  615: Rasmussen, Sverre. Født 18.10.1915 i Nordreisa.

  Gjorde først tjeneste ved RNAF i Toronto, Canada i ca. 6 måneder. Senere ble han overført til marinen og ble utdannet til skytter i Camp Norway, Lunenburg, Canada.

  Senere gjorde han tjeneste som skytter på følgende norske handelsskip:
  M/S CORNEVILLE fra 17.1.1942 til 29.9.1942.
  D/T FRONTENEC fra 14.11.1942 til 1.12.1942. overført
  D/S MARIANNE fra 1.12.1942 og omkom da skipet ble senket av tysk E-båt utenfor Englands østkyst den 12. desember 1942. Skipet var underveis i ballast fra Rochester til Sunderland. 14 mann mistet livet.

  Våre Falne:

  "Drev før krigen med snekker- og skogsarbeid og hjalp til på farsgården. Seilte i alliert fart under krigen, og omkom 12. desember 1942 da d/s Marianne ble senket av en tysk E-båt utenfor Englands østkyst".

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 23. november 1941, som: U.D.M.

  Sivil stilling: Sjømann.

  Sivil utdannelse: Skoleskip, handelsskole.

  Tidligere militærtjeneste: R.N.A.F Toronto 6 mndr.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: Art.kurs.

  Dimittert fra Marinen: omkom 12. desember 1942.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg

  Nortrashipflåtens Skyttere 1941 til 1946

  VG Våre Falne

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.29. Kort 409-410.