Rolf Otto Bang

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 15, 1919

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Bernhard & Pauline Andrea Bang

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Tromsø

Place of living

Strandveien 39, Tromsø

County

Troms

Rank

KontormannKvartermesterRegnskapsfører

Other

 • Participant in WW2
 • Våre falne:

  Dro til England med et vaktskip like før tyskerne besatte Nord-Norge. Tjenstgjorde senere i Den kgl. norske marine, var sist kvartermester på korvetten Montbretia og omkom i Atlanteren 18. november 1942.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: 29.08.1940 , som: U/kontormann.

  Sivil stilling: Kontorbetjent Troms Politi.

  Sivil utdannelse: 2 års middelskole. 1 års handelsskole. 5 år i Troms Politi.

  Sertifikater: Bil og motorsykkel.

  Beskikket eller vervet fra: 01.03.1941 Vpl. Kvartermester II. kl.

  "Tjenestegjorde under krigen i det sivile luftvern ved siden av tjenesten i politiet. Deltok i overvåkningstjenesten.
  Deltok i lofot-raidet som kjentmann".

  Sources

  Våre falne

  Norges Handels og Sjøfartstidende og Tromsø.

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.3. kort 291 - 292.