Bendix Knutsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 11, 1924

Date of death

November 18, 1942Årsak: War-related shipwreck

Parents

Leif & Andrea Marie Knutsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Buksnes

County

Nordland

Rank

Sjømann

Other

  • Participant in WW2
  • Våre falne:

    Reiste med engelskmennene etter raidet 4. mars 1941 i Lofoten, og kom straks inn i Den norske marine. Etter endt rekruttskole gikk han et signalkurs i Devonport. Ble deretter beordret til Dumbarton, og var der til han kom på korvetten Montbretia. Omkom 18. november 1942 da båten ble senket av tysk u-båt i Atlanterhavet. Krigsmedaljen. (Fra «Våre falne»)

    Sources

    Våre falne

    Norges Handels og Sjøfartstidende, 22. juni 1946