Abraham Velle

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

January 25, 1882

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Velle,Lista

Place of living

Velle,Lista

County

Vest-Agder

Enlistment district

Other

 • Participant in WW1
 • ABRAHAM  VELLE

  Kilde Norges Skipsførere

  Reiste til sjøs 1897 med seilskipet"Urda"av
  Kristiansand.Styrm.eks.1899 i Farsund.Styrmann
  med seulskutene"Glimt" av Farsund og "Catarina"
  av Sarpsborg.Ble i 1913 fører av seilskuten"Torrey"
  av Farsund.Har senere ført seilskutene "Dea" og
  "Gunda2,begge av Farsund.Sluttet sjøen i 1926.
  Gift. 3 barn
  Som fører av "Dea" krigsforliste han i atlantern
  høsten 1917 ca 17 kvm.vest av Shetland.Skipet
  var på reise fra Stavanger til Halifax.Ble prisetatt
  av engelsk orolgsskip som satte en offiser og tre
  menige ombord for å ta skipet inn til Kirkwall.
  Skipet kom på denne måten inn i faresonen
  og ble senket av tysk ubåt.De reddet seg(17mann)
  i livbåtene og satte kurs for Shetlandsøyene,
  men mistet dem på grunn av tåke og sydlig kuling.
  De bestemte seg etter hans forslag å fortsette til
  Norge,hvor de landet på Uterøyene etter 4-5 døgns
  strabaser i båtene. Det ble godtgjort ved dom avsakt
  i London,at skipets papirer var i orden og feilen
  ved oppbringelsen skyldes det engelske konsulat
  som ikke hadde meddelt det engelske admirality
  at fritt leide var utstedt for vårt skip