Finn Gleditsch

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

November 7, 1913

Parents

Far: Karl Gleditsch

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Fredrikstad

Place of living

Damsgaard, Bergen

County

Hordaland/BergenØstfold

Other

  • Participant in WW2
  • Ex gratia-arkivet:

    Registernummer under krigen: London 7803.

    Krigsfangenskap. Ifølge National Archives, Kew, Catalogue ref. BT/389/27, Image ref. 604 ankom T/S Sisunthon Nawa fra Batavia (Djakarta) til Sourabaya (Soerabaia, nederl.), nordøst på Java, den 29. januar 1942. Skipet var disponert av det britiske Ministry of War Transport. Indonesia var da nederlandsk koloni, Nederlandsk Ost-India. Da Japan okkuperte Java i februar-mars 1942 ble Sisunthon Nawa og andre skip som lå i Sourabaya, senket 2. mars 1942 for at Japan ikke skulle kapre dem. Blant skipene var det norske D/S Tunni (se warsailors.com/singleships/tunni). Det opplyses i warsailors at ved hjelp av det svenske konsulatet i Sourabaya ble alle norske sjøfolk losjert i et hus, men ble senere plassert i en interneringsleir under den japanske okkupasjon, helt til krigens slutt i august 1945. I et brev til norske myndigheter fra KOOY & C0's Administratiekantoor, Soerabaia, datert 6. januar 1949, redegjøres det for det svenske konsulatets utgifter for norske sjøfolk, betalt av konsul A. Wieslander under den japanske oppkupasjonen i tiden 31.3.1942 - 31.12.1944. For Finn Gleditsch var summen f 1959,63.  Valuta f angir  nederlandske gylden. Finn Gleditsch var fange til krigens slutt i august 1945. Han reiste fra Colombo ca. 20.10. 1945 med S/S Highland Monarch som ankom Southampton 9.11.1945. I et brev fra Arbeidsformidlingen til Direktoratet for sjømenn datert 16.11.1975 er krigsfangenskap angitt for tiden 8.3.1942 - 1.9.1945. Ingen opplysninger om fangenskapslønn.

    Sources

    RA/S-3545/G/Gg