Olaf Thoresen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

February 25, 1895

Date of death

June 2, 1944Årsak: Disease

Parents

August Thoresen og Olava f. Jacobsen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Nøtterøy

Place of living

Nøtterøy

County

Vestfold

Rank

Styrmann

Education

Styrmannskole (r)Skipsførerskole

Other

 • Londonregisteret:

  Registernummer under krigen: London 37962, NY 32082.

  Våre Falne:

  Styrmanns- og skipperskole. Gjorde tjeneste med løytnants grad på et engelsk krigsskip. Ble døv under tjenesten, og gikk da over på det norske d/s som matros. Ble syk og døde på hospitalet i Lourenco Marquez 2. juni 1944.

  Vestfoldarkivet:

  For sesongen 1939/40 var han med "Hektoria" ekspedisjonen som Styrmann på hvalfanger "Hektor 2".

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0111

  Våre Falne

  A-1326 PA 258 N. Bugge AS