Sigurd Gjelstad

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

March 21, 1905

Date of death

March 21, 1943Årsak: War-related shipwreck

Parents

Josefine og Lars Gjelstad

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Andebu

Place of living

Kodal pr. Sandefjord

County

Vestfold

Rank

Koker på HvalfangstMaskinassistent

Other

 • Ex gratia-arkivet:

  Registernummer under krigen: London 48823.

   Arbeidet delvis i land U.K. fra 23.6.1941.

  Våre falne:

  Gift 1939 i Andebu med Gjertrud Magnhild Johansen, f. 1910 i Oslo. 1 barn. Var maskinassistent og dro på hvalfangst høsten 1939. Seilte under krigen i handelsflåten, sist på d/s Svend Foyn som ble satt inn i krigstransport. Omkom 21. mars 1943 da skipet krigsforliste.

  1943 - D/S SVEND FOYN forliste etter kollisjon med isfjell 21. mars, 70 n. mil fra Cape Farwell syd på Grønland på reise fra New York til Liverpool. 195 mennesker forsvant og 152 ble plukket opp. Av dem som gikk tapt var 7 mann fra Vestfold og en fra Østfold.

  Sources

  RA/S-3545/G/Gg/

  Våre falne