Bård Olav Grotle

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 4, 1917

Date of death

December 6, 1942Årsak: Shipwreck

Parents

Henrik Rasmusson Grotle, f. 1883, og Ane Borgarsdatter f. Igland, f. 1883, begge i Bremanger.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Bremanger

Place of living

Bremanger

County

Sogn og Fjordane

Rank

Utskrevet kvartermester

Other

 • Participant in WW2
 • Londonregisteret:
  Registernummer under krigen: London 40515.

  Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen, s. 397:
  Innlemmet i Shetlandsgjengen: 14.2.1941, nr. c014.
  Antall turer: sesong 1940-41=5, sesong 1941-42=7, sesong 1942-43=5.
  Overført annen virksomhet: omkom 6.12.1941.

  VG Våre Falne:

  GROTLE, BÅRD OLAV, fisker, sjømann, Bremanger. Født 4. april 1917 i Bremanger, s. av Henrik Rasmusson Grotle, f. 1883, og Ane Borgarsdatter f. Igland, f. 1883, begge i Bremanger. "Dro til Shetland 1940. Ble opptatt i Kompani Linge og tjenestegjorde i Marinens spesialavdeling. Ble sjef på skøyta Aksel med operasjonsfelt på norskekysten. Utførte 10 turer over Nordsjøen og fraktet våpen og annet utstyr til hjemmestyrkene og agenter. Krigsforliste 6. desember 1942 med «Aksel» på tilbaketur fra Norge til Shetland". Krigskorset med sverd og D. S. M.

  Sjøforsvarets londonarkiv:

  Antatt i Marinen: Ikke oppgitt, som: U/kvartermester.

  Militær spesialutdannelse eller kurser: 14 dagers Navigasjonskurs.

  Omkommet den 11.12.1942.

  Sources

  RA/S-2081/F/Fe/Fea/L0027

  "Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren", redigert av Erik Gjems-Onstad, Oslo 1995.

  «Shetlandsgjengen. Heltene i Nordsjøen», Asgeir Ueland, 2017.

  VG Våre Falne

  "Seedie's Roll of Naval Honours & Awards 1939-1959", Seedie, 1989

  Sjøforsvarets londonarkiv ved Marinemuseet i Horten: P.14. kort 085-086.

  The National Archives, Kew, HS 9/625/7