Godtfred Bernhard Andersen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

April 25, 1916

Date of death

July 3, 1943Årsak: War accident

Parents

Michal & Anna Mathilde Andersen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Skåre

County

Rogaland

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne :

    Var med torpedojageren Troll i Kirkenes. Ble lagt inn på Horten sykehus. Var til sjøs i begynnelsen av krigen, men mønstret av på grunn av sykdom. Kom i diskusjon med en tysker i Oslo og ble skutt 26. juni 1943. Døde på Ullevål sykehus 3. juli 1943. Gravlagt på Nordre gravlund. (Fra «Våre falne»)