Alf Eriksen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

June 20, 1907

Date of death

September 6, 1944Årsak: War-related shipwreck

Parents

Alfred & Anna Eriksen

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Arendal

County

Aust-Agder

Maritime inquiries 1940 - 1945

Other

 • Participant in WW2
 • Våre falne:

  Tjenstgjorde under krigen som kokk på m/s Borga, som sank etter at den var rammet av lufttorpedoer. Han ble såret og lå en tid på sykehus. Reiste senere ut som stuert på d/s Breda og omkom 6. september 1944 da skipet ble rammet av lufttorpedoer og sank utenfor Holland.

  HISTORIKK:
  v/H. Larsson-Fedde.

  Hjemmeflåten 2. verdenskrig.

  4/1915: A/S Ganger Rolf (Fred Olsen) Kristiania - BREDA
  7/1917: A/S Ganger Rolf (Fred Olsen & Co) Kristiania/Oslo - BREDA
  /1934: Fred Olsen & Co., Oslo - BREDA
  9/1944: Gikk i konvoi som 6/9 1944 ble angrepet av 30 allierte fly. Ble rammet av to lufttorpedoer, og det oppsto en voldsom eksplosjon i skipet. Hun ble øyeblikkelig brukket ned midtskips og sank i Helgolands bukta. på reise fra Bremen til Bergen med kornlast. 11 av en besetning på 18 ble drept.