Andreas Johnsen

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

August 28, 1914

Date of death

June 26, 1986

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Ibestad

Place of living

Harstad

County

Troms

Rank

Supercargo

Other

  • Participant in WW2
  • «Farlig farvann – Hurtigruten i nord 1940-1945», Alf R. Jacobsen, Oslo, 2019, s. 212-214, 234, 246:

    "Andreas Johnsen var født i 1914 som yngst av seks barn i en familie av småbrukere og fiskere på Andørja i Sør-Troms. Som de fleste andre langs kysten søkte han et utkomme på havet - først som fisker, siden som sjømann i utenriksfart. Vinteren 1940 ble han sendt hjem fra New York med en alvorlig diagnose: tuberkulose i ryggen, noe som den gangen kunne medføre flere år nedgipset passivitet. Til alt hell var diagnosen feil. Johnsen ble raskt bedre og tjenestegjorde som kjentmann for britene under kampene ved Narvik våren 1940. Året etter begynte han på skipperskolen i Tromsø, der han avla eksamen som navigatør og skipsfører med glimrende resultat. Han ble ansatt i Vesteraalens Dampskibsselskab og begynte sommeren 1943 som styrmann og superkargo i erstatningsruten med spesielt ansvar for at lasten kom trygt fram".

    Erstatningshurtigruten sørget for forsyninger til befolkningen i landets mest utsatte krigssone. Johnsen seilte med POLARFJELL, HEIMDAL II og ULØY. Var ombord da ULØY krigsforliste i 1944 og som superkargo hadde han ansvaret for passasjerene ombord. Han gjorde også tjenester for den norske motstandsbevegelsen.

    Sources

    «Farlig farvann – Hurtigruten i nord 1940-1945», Alf R. Jacobsen, Oslo, 2019.