Emil Foss

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 28, 1893

Date of death

November 16, 1944Årsak: War-related shipwreck

Parents

Sønn av overkanoner Nils O. Foss f. 1862 i Fredrikstad.

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Birthplace

Horten

Place of living

Horten

County

Vestfold

Rank

Minør ( Marinen)

Education

Marinens håndtverkskorpsMarinens underoffisersskoleOverminørskoleStyrmannskole (r)Telegrafistskole

Other

  • Participant in WW2
  • Fra Våre Falne:

    Gift 1922 med Gudrun Hansen f. 1899. Var utdannet som minør, hadde gjennomgått marinens håndverkskorps, underoffisersskole, overminørskole, styrmansskole og radioskole.

    Var radiotelegrafist på CHRISTIAN RADICH og arbeidet så en tid i land inntil han det siste året før sin død var på M/S SVEIN I. Omkom da skipet ble sprengt utenfor Gullholmen fyr 16. november 1944. Gravlagt i Horten.

    Sources

    Våre Falne