Thorvald Fridsvold

The information on registered seafarers is not in all cases complete. As new sources are studied, information on engagements and medals etc. will be added to some of the already registered seafarers.

Date of birth

December 17, 1912

Date of death

January 3, 1940Årsak: War-related shipwreck

Gender

Male

Nationality

Norway flaggNorway

Place of living

Bergen

County

Hordaland/Bergen

Other

  • Participant in WW2
  • Våre Falne:
    FØDT: 17.12.1872 FØDESTED: Ukjent DØD: 03.01.1940 DØDSÅRSAK: Torpedert av tysk ubåt STED/SKIP: DS Svartön (svensk skip)
    FRIDSVOLD, THORVALD, los, Bergen. Født 17. desember 1872. Var pensjonert los. Etter oppfordring fra havnemyndighetene i Bergen loste han svensk d/s Svartön, i en større konvoi ut fra Bergen i slutten av desember 1939. Samtlige loser i konvoien skulle hentes ved Marsteinen, men Fridsvold ble ikke med tilbake, han fulgte båten over til England. Ved den skotske kyst sank båten etter eksplosjon, forårsaket av mine eller torpedo, og han omkom 3. januar 1940.