Brigg Najaden

Tonnage

Gross tonnage:
209
Net tonnage:
194
Deadweight:
300

Engine

Dimensions

Length:
100.3'
Beam:
25.8'
Draft:
12.6'
 • Historikk:  1858 - Bygget av furutre ved Rønnes værft, Grimstad ( Skibsbyggmester R.Gundersen )

  Skipet ble innkjøpt til fra falittbo - Herlofsen, Arendal - da Creditbanken røk

  Hjemsted:
  1864 til 1887 - Arendal
  1887 til 1904 - Lillesand
  1904 til 1907 - Stavanger

  Redere:
  1864 - P.L. Lund, Arendal

  1887 - Herlofson, Arendal

  1887 til 1889 - O. Christiansen, Lillesand

  1889 til 1904 - H. Hansen Tangen, Lillesand

  1904 til 1907 -  A/S Najaden v/ H.J. Olsen, Stavanger

  Skipsførere:
  1864 - P. Leschby
  1886 til 1887 - Øven Thorsen
  1887 til 1898 - Orginius Christiansen, Aagerøy / Brekkstø
  1890 - A. Jacobsen, Aagerøy (vikarfører)
  1897 - Carl M. Isaksen, Fossbekk (vikarfører)
  1900 til 1904 - Chr. (Emil?)Christiansen
  1904 til 1907 - Bernt Olsen

  Ombygget:
  1872 og 1882 - Ombygget

  Andre opplysninger:
  Fart:
  Østersjøfart med trelast fra Sverige og Finland til engelske havner og Frankrike , med kullast i retur

  8 manns besetning

  Endeligt:
  1904 - Solgt til A/S Hans Olsen, Stavanger
  1907 - Hugget opp

  Klipp fra Lillesandsposten 15. 8. 1902.

   Fra havnen.

   " Najaden "

  Seilte igjen mandag aften.  Lasten var ovenbords og det var derfor kun en ringe del av lasten som blev opplastet. Skipet så ut til å være sterkt lastet.