D/S Sjøbris

Other names
Hjort
Call sign
LECX - LFMU
Class
DNV 1A1
Shipping company
Nationality
Norway flaggNorway
Home port
Enlistment district

Shipyard

Name
Build year
1926
Yard number
190
Month of delivery
januar

Other

 • Participant in WW2
 • Civilian ship

Tonnage

Gross tonnage:
1.221
Net tonnage:
700
Deadweight:
1.920

Engine

Propulsion:
Engine size:
NHK 142 IHK 762

Dimensions

Length:
232.3'
Beam:
36.5'
Draft:
15.4'
 • HISTORIKK:
  v/H.Larsson-Fedde.

  1/1926: D/S A/S Bjørn (Thorvald Hansen) Lyngør - HJORT
  6/1928: D/S A/S Bjørn (Thorvald Hansen) Oslo - HJORT
  6/1936: A/S Sjøfart (T. S. Bendixen) Lillesand - SJØBRIS
  4/1940: Den Norske Stat (NORTRASHIP) - SJØBRIS
  1945: A/S Sjøfart (T. S. Bendixen) Lillesand - SJØBRIS
  4/1946: The Shanghai Development Co. Ltd., Shanghai, China - NEW SHANGHAI
  1949: Wheelock Marden & Co. Ltd (Wallem & Co) Panama - ROMANTICO
  1951: Trinity Development Co. Ltd., Panama - ROMANTICO
  1951: Far Eastern & Panama Transport Co., Panama - ROMANTICO
  10/1951: The People's Republic of China, Canton, China - HOPING SHI ERR
  1973: China Ocean Shipping Co., Canton, China - HOPING SHI ERR
  1977: Utgått Lloyds, Intet i Casuality Return. Antagelig opphugget.

  Skipsførere: 
  Hele Lillesands perioden og 2. verdenskrig. Hans Didrik Berginius Danielsen (Far til skipsfører Daniel Danielsen)
  Skipsfører Eivind Holst som omkom med D/S OCEAN LIBERTY da skipet eksploderte i Brest, var også skipsfører ombord en kort tid før skipet ble solgt til Kina.

  Skipet hadde en besetning på 17 personer. Noen Lillesandsfolk hadde vært påmønstret fra 1936 til 1946.

  Kaptein Hans  D. B. Danielsen.
  1. Styrmann Bernart Fjelldal.
  2. Styrmann Gunvald Helldal.
  Tor Aanonsen fra Oddekleiva var førstereis ut fra Lillesand i 1938.
  Førstereis og dekksgutt Ernst Eriksen, Sandsmyr. (kom om bord i Kristiansand.)
  Førstereis og dekksgutt Erik Eriksen, Borkedalen.
  Stuert Sigvald Frestad, Lillesand.
  Fyrbøter Gudmund Furholdt, Tveide, Birkeland.
  Fyrbøter/donkeymann Bertel Einarssen, Lillesand.
  Fyrbøter Søren Nyhaven, Birkeland.
  Fyrbøter Sverre Brovik, Lillesand.
  Byssegutt Georg Olsen, Lillesand. (var om bord fra skipet ble innkjøpt)
  Byssegutt Bernart Andersen, Lillesand. (kom om bord i Kristiansand.)
  Matros Olaf Knutsen, Lillesand. (kom om bord i Kristiansand.)
  Matros Einar Davidsen, Lillesand. (kom om bord i Kristiansand.)
  Lettmatros Halftan Nilsen, Lillesand. (kom om bord i Kristiansand.)

  Stuert Ingvald Isaksen, Høvåg var om bord i desember da skipet kom til Kristiansand.
  Jungmann og førstereis Finn Harring, Lillesand.
  Alf Jensen matros fra Høvåg under 2. verdenskrig fra 1943 og 18 måneder.

  I desember 1936 anløp SJØBRIS Kristiansand S fra USA med hvetemel i sekker.

  Bertil Einarsen, Fjelldal
  Erik Eriksen, Borkedalen
  Sverre Brovik. Lillesand
  Einar Davidsen. Lillesand
  Disse mønstret på samtidig i Kristiansand S

  Einar Davidsen mønstret av i London i 1938.

  Lastene skipet hadde i henhold til Einar Davidsens opplysninger var:

  Kull - papyrus  (fra Afrika) - appelsiner - rosiner, annen stykkgods og matvarer. Under borgerkrigen i Spania passerte SJØBRIS Gibraltar en rekke ganger. Hver gang ble skipet kontrollert av diktator Franco`s marine. Man håpet på og det var snakket om at Norge skulle stasjonere et norsk marineskip i Gibraltar for å eskortere norske skip igjennom stredet for å slippe den spanske kontrollen av norske skip.

  Skipet var i opplag  og lå til ankers på utsiden av Bergstø i Thingsakerfjorden august og september i 1938. Mesteparten av tiden var brukt til klargjøring for videre seilas.

  Pris pr. aksje i a/s sjøfart: n. kr. 1.000,00.

  Bendixen`s D/S SJØBRIS seilinger i henhold til Norges Handel og Sjøfarts tidenes
  skipsliste:

  1937 til 1945 - Skipsfører Hans k. Danielsen.
  1946 til salget i juli 1946 - Skipsfører Eivind Holst.

  Skipet beholdt navnet S/S HJORT etter salget til T. S. Bendixen i juli 1936.

  Skipets posisjon 1936.
  Skipslistens utgivelse dato: 

  3. januar.           (Rederiet Thorvald Hansen, Oslo).  Ankom Dakar 20.12.35.
  09. januar.         S/S HJORT Kapt. Jens Svendsen.    Ankom Dakar 20.12.35.
  16. januar.         S/S HJORT                                    Marseille 13.1.                   Port Arthur.
  23. januar.         S/S HJORT                                    Marseille 13.1.                   Port Arthur
  30. januar.         S/S HJORT                                    Marseille 13.1.                   Port Arthur
  06. februar.        S/S HJORT                                    Dakar 26.1.                       Marseille
  1. februar.          S/S HJORT                                    Dakar 26.1.                       Marseille
  1. februar.          S/S HJORT                                    Dakar 26.1.                       Marseille
  3. februar.          S/S HJORT                                    Gibraltar 21.2.                   Dakar
  1. mars.             S/S HJORT                                    Gibraltar 21.2.                   Dakar
  1. mars.             S/S HJORT                                    Gibraltar 21.2.                   Dakar
  1. mars.             S/S HJORT                                    Ankom Dakar 4.3.
  1. mars.             S/S HJORT                                    Ankom Garonte 17.3.
  3. april.              S/S HJORT                                    Ankom Garonte 17.3
  3. april.              S/S HJORT                                    Ankom Garonte 17.3.
  april                   S/S HJORT                                    Ankom Bristol 14.4.
  april.                  S/S HJORT                                    Ankom Swansea 18.4.         Toronto
  30. april             S/S HJORT                                    Ankom Swansea 18.4.          Toronto            
  mai.                   S/S HJORT                                    Ankom Montreal 12.5
  20. mai.             S/S HJORT                                    Ankom Toronto 15.5.
  28. mai.             S/S HJORT                                    Ankom Toronto 15.5                                                      1. juni.               S/S HJORT                                    Passerte Montreal 27.5.         for Sydney
  11. juni.             S/S HJORT                                     Passerte Montreal 27.5.        for Sydne                          1. juni.               S/S HJORT                                     Stavanger 17.5.                   Oslo
  1. juni.               S/S HJORT                                     Oslo 19.6.
  1. juli.                S/S HJORT                                     Oslo 19.6.

  Skipet solgt. Ny reder: T. S. Bendixen, Lillesand.
  Skipsfører Hans Danielsen.

  1.juli            S/S HJORT                             Obola 4.7.                       Menomines.
  16. juli.        S/S HJORT                             Obola 4.7.                       Montreal.
  juli.              S/S HJORT                             Obola 4.7.                       Montreal.
  juli.              S/S HJORT                             Montreal 25.7.                 Mononinee.
  1.august.      S/S HJORT                             Mononinee 4.8.               Chicagao.
  1.august.      S/S HJORT                             Mononinee 4.8.               Chicago.
  Skipet skifter nå navn til D/S SJØBRIS
  august.                                                Montreal 17.8.                        Antwerpen.
  august.                                                Montreal 17.8.                        Antwerpen.
  september.                                           Sydney n.s. Canada. 20.8.        Antwerpen.
  september.                                           Ankom Brussels 5.9.
  september. Reder P. Meyer, Oslo.            Ankom Gedynia 15.9.
  september.                                            Laster Sverige.
  oktober.                                                I lakefart.
  oktober. Reder er nå T. S. Bendixen, Lillesand.
  oktober.                                                I Lakefart.
  oktober.                                                I lakefart.
  15. oktober.                                          I lakefart.
  1.november.                                          I lakefart.
  12. november.                                       I lakefart.
  19. november.                                       P.r.t. Oslo.
  november.                                             P.r.t. Oslo.
  desember.                                             Ankom Oslo 2.12.
  desember.                                             Kristiansand S 7.12.
  desember.                                             Lavangen 15.12.                Riga.
  desember.                                             Lavangen 15.12.                Riga.
  desember. (onsdagsavis)                        Koppervik 21.12.                Riga.
  januar.               1937                           Danzig.
  januar.                                                 Danzig                                Bordaux.
  januar.                                                 Avgang Bordaux 20.1.
  januar.                                                 Avgang Bordaux 20.1          Valencia.
  februar.                                                Vigo 31.1.                          Valencia.
  februar.                                                Castelone 9.2.                     Valencia.
  februar.                                                Gandia 12.2.                        Liverpool.
  februar.                                                Liverpool 24.2.                     Bristolkanalen.
  mars.                                                   Cardiff 7.2.                         Huelva.
  mars.                                                   Ankom Huelva 6.3.

  Se også:
  http://www.warsailors.com/singleships/sjobris.html