Bark Valborg

Tonnage

Gross tonnage:
1.055

Engine

Dimensions

 • Historikk.

  1864 - Bygd i Quebec. Den het som ny EARLY MORN
  1880 - Innkjøpt til Norge av et interessentskap med skipsreder A. Amundsen, Hvitsten pr. Sarpsborg som disponent.
  1896 - Disponeringen overtatt av dennes svigerønn Jens T. Andersen, Sarpsborg
  1902 - Emil & Gustav Amundsen, Kristiania (nevøer)
  1904 - Solgt tilbake til Jens T. Andersen, Sarpsborg, som solgte skuten til opphugging samme år.

  Skipsførere:
  Fra 1880 - A. Johannesen, Hvaler
  Fra 1882 - Johs. Høegh, Hvaler
  Fra 1888 - A.Olsen, Hvaler
  Fra 1889 - Julius Christiansen, Hvaler
  1896 - Nils Madsen fra Lyngør
  og fra 1901 - H. Jensen