M/S Agdestein

Shipyard

Name
Build year
1920
Month of delivery
januar
Customs register date
December 21, 1920

Tonnage

Gross tonnage:
417
Net tonnage:
303
Deadweight:
500

Engine

Propulsion:
Petrol
Engine size:
Bhk 240

Dimensions

Length:
140.00'
Beam:
29.90'
Draft:
12.50'
 • HISTORIKK:
  v/ Håkon Larson Fedde, Farsund.

  00/1920: Levert som AGDESTEIN til A/S Motorseil( Gustav Pedersen & Søn) Lillesand 
  00/1922: Solgt til Skibs A/S Motorseil ( A.I.Langfeldt & Co ) Kr.sand S
  00/1923: Solgt til Dønitz, Witt & Co.mbh., Hamburg, Tyskland, nytt navn  SONDERBURG
  00/1925: Solgt til Soc. Anon Esercizi Maritime ( A.Denes ) Fiume, nytt navn  ELETTRA
  00/1926: Solgt til Soc. Petrolifera Esereizi Maritime, Fiume 
  00/1927: Solgt til Cia. Nacional de Paventacion y Constructiones, Buenos Aires, Argentina
  00/1928: Solgt til Felix Micheli y Cia., Buenos Aires, Argentina
  00/1936: Solgt til  Felix Fresone, Buenos Aires, Argentina 
  00/1941: Solgt til Soc.Comercial Colectiva Falcon y Comp., Buenos Aires, nytt navn MANLY
  06/1952: Forliste den 14/6-52 i pos. S 45.50', W 65.20'

  Om skipet forteller Kaare Lindeberg. M/S AGDESTEIN var bygget av jern og var ca.500 dwt. Maskin og dekkshus lå på akterskipet.

  Skipets drift etter levering ble så sterkt forsinket etter misligholdt leveringskontrakt.

  Maskineriet var i elendig forfatning etter leveringen. Så dårlig var det at det måtte brukes enorme mengder smøreolje for å ungå varmgang i motorens deler.

  Etter dette mislykkede skip ble rederiet avviklet og overtatt av aksjonærene i Kristiansand.

   

  Kjell Rosenberg forteller:
  Siste turen under Lillesands-registeret var en last med 2500 fiskekasser. Nils Rosenberg (Far til Kjell Rosenberg) telte ut kassene. På mottagelsestedet i Scotland (Aberdeen) ble det meldt protest på uoverensstemmelse i certepartiet.'