Undervannsbåt HNoMS Ula (1)

Other names
P-66 HMS Varne (1) Royal Navy
Call sign
Pennant nr. P 66
Class
Undervannsbåt V- klasse
Shipping company
Nationality
Norway flaggNorway

Shipyard

Name
Build year
1943

Other

 • Participant in WW2
 • Navy ship

Tonnage

Gross tonnage:
545

Engine

Dimensions

Length:
62,3 m
Beam:
4,9 m
Draft:
4,7 m
 • Historikk:
  v/ Thor Eickstedt

  ULA (1) HnoMS

  Undervannsbåt V-klassen.
  Pennant nr. P-66.
  Ex P-66 HMS Varne (1)

  Byggested:  Vickers-Armstrong, Barrow, England.
  Sjøsatt:  22.01.1943.
  Depl.: 545 tonn, 740 tonn neddykket.
  Dim.: 196 ¾` (oa) x 16`x 12 ¾`.
  Maskin:
  2- Davy Paxman dieselmotorer 850 BHK = 10,5 kn.
  2- El. Motorer 800 AHK = 8,5 kn. neddykket.
  Bunker: 41 tonn dieselolje.
  Aksj.radius: 4050 n.mil ved 10 kn. 30 n.mil ved 9 kn. Neddykket.
  Bestykning:
  1- 3`` QF. MK 1 kanon.
  3- 0,303`` MG.
  Torpedorør:
  4 x 3 53,3 cm torpedorør.  Baugrør.
  8- Torpedoer Mk. VIII ** 21`` x 17``7.
  Dykkedybde: 33 Favner.
  Radar: Type 219V.
  Asdic: A/S type 129.
  Ekkolodd: Type 758.
  Minesveip: Minesøkerutstyr.
  Besetning: 46.
  Komm.fra: 10.03.1943 – 07.1964.
  Krigsklar: 20.06.1943.
  Avd: 9. Submarineflotilla 01.05.1943 – 05.1945.
  Sjef:
  Ltn. R. M. Sars       10.03.1943 – 30.10.1943.
  Ltn. S. Valvatne      30.10.1943 – 25.12.1943.
  Ltn. R. M. Sars       25.12.1943 – 15.03.1944.
  Ltn. S. Valvatne      15.03.1944 – 04.1944.
  Ltn. R. M. Sars            04.1944 – 05.1945.

   Historie:
  1943: Overført til Marinen og døpt av kong Haakon VII 28. mars. Nytt navn Ula.
  1943: 9. Submarine flotilla.
  1944: Deltok i senkingen av den tyske ubåten U 974 19. april i Karmsundet.
  1945: Seilt til Norge.
  1946: Innkjøpt fra Storbritannia, nytt navn KNM Ula, pennant nr. U 01.
  1951: Ombygget ved Marinens Hovedverft i Horten.  Nytt pennant nr. S 300 (NATO).
  1965: Kommando strøket.
  1965: Solgt til Hamburg for opphugging i mars.

  Digitalt museum, Forsvarsmuseet: https://digitaltmuseum.no/011012729001/fra-sambandsrommet-i-knm-ula:

  "Ula" var en av tre norske ubåter som utgjorde "The Norwegian Section" i "9th Submarine Flotilla". Totalt bestod denne flåten av norske, britiske, nederlandske, polske og franske ubåter.

  Byggingen av "Ula" ble påbegynt høsten 1941 ved et engelsk skipsverft, hvor også en del nordmenn ble hyret inn og deltok i arbeidet. Båten ble døpt av Kong Haakon VII 28. mars 1943.

  Under skipssjef Reidar M. Sars' kommando gjennomførte "Ula" en rekke tokt i Atlanterhavet, Kanalen, Nordsjøen og Skagerrak. Ubåten gjorde seg sterkt bemerket, bl.a. fordi den var den allierte ubåten som senket flest fiendtlige skip. Den var dessuten den eneste som lyktes med å senke en fiendtlig ubåt i neddykket tilstand, og var også den som overlevde flest synkeminer i ett angrep - 114 stk.

  Ubåten var i tjeneste frem til august 1964, da den ble utrangert".

  Sources

  https://no.wikipedia.org/wiki/KNM_%C2%ABUla%C2%BB_(P_66)

  "Med norske ubåter i kamp", Sigurd Valvatne, 1966.

  submarine.no