Bark Earlscourt

Shipyard

Name
Build year
1885

Other

 • Participant in WW1

Tonnage

Engine

Dimensions

 • Historikk.

  1885 - Bygd av jern i Port Glasgow og målte 1.113 tonn
  1905 - Innkjøpt til Norge av et aksjeselskap ved Pettersen & Ullnæs, Porsgrunn, som var redere for skuten til 1916, da den ble solgt til Skibsaktieselskapet Glommen ved Z. Møller og Hans Aas, Fredrikstad.
  1924 - Gikk skuten ut av registeret

  Skipsførere:
  Fra 1906 - Kr. Condrup
  Fra 1913 - H. Teigen
  Fra 1915 - J. Borgersen
  Fra 1917 - C. Magnussen
  Fra 1919 - L. Melsom
  Fra 1920 - H.W. Lorentzen
  og fra 1922 - C.A. Hansen