position

2. Maskinist

  • Maskin. Offiser. Ansvar for løpende vedlikehold ifølge 1. maskinists instrukser. Maskinrommets arbeidsleder.