position

3. Styrmann

  • Dekk. Offiser. Ansvarlig for signalutstyr-/instrumenter.