position

Båtsmann

  • Dekk. Underoffiser. Ofte en matros med lederegenskaper og som hadde vist ekstra dyktighet om bord. Direkte underlagt 1. styrmann og leder for dekksgjengen.