position

Skipsfører

  • Dekk. Offiser. Hadde kommandoen ombord og var rederiets fremste representant. Ansvarlig for sjødyktighet, sikkerhet og effektivitet, fartøyets last, utstyr, og alle om bord. hadde det øverste ansvar for all opplæring.